W grupie siła

Broker ubezpieczeniowy współpracujący z Klientami korporacyjnymi.
Multiagencja oferująca ubezpieczenia kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Spółka zajmująca się wsparciem Klientów w procesach reklamacyjnych oraz likwidacji szkód.
Spółka zajmująca się wsparciem Klientów w generowaniu zysków poprzez ograniczanie strat i optymalizację procesów.

Kim jesteśmy

Fides Financial Group jest Brokerem Ubezpieczeniowym, wysokiej klasy specjalistą w obszarze zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń. Wraz z kilkoma innymi firmami pośrednictwa ubezpieczeniowego tworzymy Grupę FIDES, która świadczy kompleksowe usługi doradcze i zapewnia indywidualną optymalizację zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Nasi Brokerzy i Eksperci mają wieloletnie, komplementarne doświadczenia oraz rozległą branżową wiedzę, co pozwala realizować zadania z obszaru zarządzania ryzykiem zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami naszych Klientów oraz oferować im kompleksową obsługę w tym zakresie.

Z pasją i zaangażowaniem realizujemy projekty korzystając z wieloletnich doświadczeń i nowoczesnych, stale rozwijanych innowacyjnych narzędzi, które mają służyć optymalizacji biznesu naszych Klientów.

Atutami naszego Zespołu są kompetencje, znajomość rynku i ciągły rozwój merytoryczny, który umożliwia nam doskonalenie znajomości specyfiki wszystkich, zróżnicowanych segmentów tego biznesu.

W portfolio Fides Financial Group można znaleźć wiele, wzorcowo zrealizowanych projektów, których zwieńczeniem jest pełna satysfakcja Klientów - liderów różnych sektorów gospodarki naszego kraju.

BRANŻE

Branża nieruchomości i budowlana

deweloperzy, firmy budowlane, fundusze nieruchomości, biura projektowe, firmy zarządzające nieruchomościami

Energetyka & surowce

elektrownie, elektrociepłownie, producenci energii odnawialnej, dystrybutorzy energii elektrycznej, kopalnie surowców

Przemysł farmaceutyczny i medyczny

Firmy produkcyjne, firmy medyczne i diagnostyczne, dystrybutorzy, hurtownie, sieci aptek

Logistyka i transport

firmy transportowe, firmy spedycyjne, operatorzy logistyczni, firmy kurierskie, firmy dystrybucyjne

Przemysł ciężki

producenci i dystrybutorzy produktów hutniczych, maszynowych, elektromaszynowych

Przemysł chemiczny

producenci i dystrybutorzy produktów z segmentów chemicznego
i paliwowego

Branże produkcyjne

AutoMoto, spożywcza, meblowa, budowlana, kosmetyczna

Branże doradcze i inwestycyjne

firmy audytorskie, kancelarie prawne, fundusze venture capital

Instytucje finansowe

banki komercyjne i spółdzielcze, firmy leasingowe, firmy pożyczkowe

Technologia i telekomunikacja

firmy sektora IT i telekomunkacji, nadawcy mediowi

Sektor publiczny

jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, spółki komunalne

Consumer & retail

FMCG, dobra konsumenckie, handel detaliczny i hurtowy

Sport i rozrywka

organizacje i kluby sportowe, imprezy masowe

HoReCa

hotele, restauracje, kawiarnie sieciowe

Ochrona zdrowia

szpitale, ZOZ

Nasze usługi

Usługi brokerskie

Usługi doradcze

Nasze wartości

  • SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ - zawsze osiągamy cel, dbamy o czas i pieniądze naszych Partnerów.
  • ZAANGAŻOWANIE I PRACOWITOŚĆ - bezkompromisowe i konsekwentne. Zależy nam, aby każdy nasz Klient czuł się doceniony i wyjątkowy.
  • KREATYWNOŚĆ I RZETELNOŚĆ - znajdziemy rozwiązania i produkty, spośród których można wybrać te najbardziej odpowiednie dla potrzeb naszych Klientów.
  • UCZCIWOŚĆ I SZACUNEK - traktujemy Klientów w sposób uczciwy, przejrzysty i sprawiedliwy.
  • ZAUFANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ - odpowiedzialnie chronimy ważne i wrażliwe informacje, zawsze wypełniamy nasze zobowiązania.
  • WIEDZA I KOMPETENCJE naszych pracowników są bogactwem Grupy Fides, którym możemy i chcemy dzielić się z naszymi Klientami. Jesteśmy zobowiązani do wspierania naszych pracowników tak, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał i osiągać cele.

Jak pracujemy

Jesteśmy profesjonalistami, dla których bardzo ważne są: rzetelność, uczciwość, szacunek i praca zespołowa. Mamy odwagę proponować śmiałe i innowacyjne rozwiązania, a nasza energia i entuzjazm pozwalają nam z sukcesem realizować najtrudniejsze zadania. Nasi brokerzy i eksperci korzystają z pełnego spektrum dostępnych na rynku narzędzi, a także opracowują własne, autorskie programy ubezpieczeniowe.

Dzięki specjalizacji i doświadczeniu w poszczególnych branżach, każdy proces brokerski rozpoczynamy od wnikliwego rozpoznania i pełnej identyfikacji ryzyka w organizacji naszych Klientów. Rzetelnie przeprowadzony audyt pozwala również na ocenę posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, czyli funkcjonujących w przedsiębiorstwie umów ubezpieczeniowych pod względem zakresu ochrony, dodatkowych klauzul ubezpieczeniowych oraz ponoszonych kosztów tej ochrony. Wnioski płynące z przeprowadzonego audytu są punktem wyjścia dla opracowania optymalnej strategii zarządzania ryzkiem.

Nasze programy ubezpieczeniowe są indywidualnie dopasowane do potrzeb i struktur konkretnego przedsiębiorstwa oraz środowiska biznesowego, w którym funkcjonują, a także są ukierunkowane na uzyskanie maksymalnej optymalizacji kosztowej.

Kontakt

Adres
ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin
Telefon
+48 661 115 625